Mặt bằng chi tiết TÒA D'. EL DORADO II - PHÚ THANH

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Căn hộ CB4

Vị trí căn hộ

Thông tin chi tiết

VỊ TRÍ CH view 
Tầng 4-8
Diện tích tim tường 43,02 m2
Diện tích thông thủy 39,7 m2

 

 

Căn hộ CB3

Vị trí căn hộ

Thông tin chi tiết

VỊ TRÍ CH view 
Tầng 4-8
Diện tích tim tường 49,38 m2
Diện tích thông thủy 45,01 m2

 

 

Căn hộ CB2

Vị trí căn hộ

Thông tin chi tiết

VỊ TRÍ CH view 
Tầng 4-8
Diện tích tim tường 58,74 m2
Diện tích thông thủy 53,40 m2

 

 

Căn hộ CB1

Vị trí căn hộ

Thông tin chi tiết

VỊ TRÍ CH view 
Tầng 4-8
Diện tích tim tường 55,00 m2
Diện tích thông thủy 49,70 m2

 

 

Căn hộ CA4

Vị trí căn hộ

Thông tin chi tiết

VỊ TRÍ CH view 
Tầng 4-8
Diện tích tim tường 38,64 m2
Diện tích thông thủy 34 m2

 

 

Căn hộ CA2

Vị trí căn hộ

Thông tin chi tiết

VỊ TRÍ CH view 
Tầng 4-8
Diện tích tim tường 38,04 m2
Diện tích thông thủy 33,80 m2

 

 

Căn hộ CA7

Vị trí căn hộ

Thông tin chi tiết

VỊ TRÍ CH view 
Tầng 4-8
Diện tích tim tường 38,88 m2
Diện tích thông thủy 34,50 m2

 

 

Căn hộ CA6

Vị trí căn hộ

Thông tin chi tiết

VỊ TRÍ CH view 
Tầng 4-8
Diện tích tim tường 37,80 m2
Diện tích thông thủy 34,20 m2

 

 

Căn hộ CA5

Vị trí căn hộ

Thông tin chi tiết

VỊ TRÍ CH view 
Tầng 4-8
Diện tích tim tường 76,23 m2
Diện tích thông thủy 68,80 m2

 

 

Căn hộ CA3

Vị trí căn hộ

Thông tin chi tiết

VỊ TRÍ CH view hồ Tây, sông Hồng
Tầng 4-8
Diện tích tim tường 38.53 m2
Diện tích thông thủy 34,30 m2

 

 

Căn hộ CA1

Vị trí căn hộ

Thông tin chi tiết

VỊ TRÍ CH view hồ Tây, sông Hồng
Tầng 4-8
Diện tích tim tường 38.53 m2
Diện tích thông thủy 34,30 m2

 

 

Căn hộ A1

Vị trí căn hộ

Thông tin chi tiết

VỊ TRÍ CH view 
Tầng 4-8
Diện tích tim tường 55,00 m2
Diện tích thông thủy 49,70 m2

 

 

Căn hộ A2

Vị trí căn hộ

Thông tin chi tiết

VỊ TRÍ CH view 
Tầng 4-8
Diện tích tim tường 58,74 m2
Diện tích thông thủy 53,40 m2

 

 

Căn hộ B1

Vị trí căn hộ

Thông tin chi tiết

VỊ TRÍ CH view 
Tầng 9- 26
Diện tích tim tường 76,57 m2
Diện tích thông thủy 70,20 m2

 

 

Căn hộ B2

Vị trí căn hộ

Thông tin chi tiết

VỊ TRÍ CH view 
Tầng 9- 26
Diện tích tim tường 76,44 m2
Diện tích thông thủy 69,90 m2

 

 

Căn hộ B3

Vị trí căn hộ

Thông tin chi tiết

VỊ TRÍ CH view 
Tầng 9- 26
Diện tích tim tường 76,23 m2
Diện tích thông thủy 68,80 m2

 

 

Căn hộ B4

Vị trí căn hộ

Thông tin chi tiết

VỊ TRÍ CH view 
Tầng 9- 26
Diện tích tim tường 76,68 m2
Diện tích thông thủy 70,20 m2

 

 

Căn hộ B5

Vị trí căn hộ

Thông tin chi tiết

VỊ TRÍ CH view 
Tầng 9- 26
Diện tích tim tường 92,40 m2
Diện tích thông thủy 85,80 m2

 

 

Căn hộ C1

Vị trí căn hộ

Thông tin chi tiết

VỊ TRÍ CH view 
Tầng 27
Diện tích tim tường 153,01 m2
Diện tích thông thủy 141,60 m2

 

 

Căn hộ D1

Vị trí căn hộ

Thông tin chi tiết

VỊ TRÍ CH view 
Tầng 27
Diện tích tim tường 113,74 m2
Diện tích thông thủy 104,24 m2

 

 

Căn hộ B5

Vị trí căn hộ

Thông tin chi tiết

VỊ TRÍ CH view 
Tầng 27
Diện tích tim tường 92,40 m2
Diện tích thông thủy 85,77 m2

 

 

Căn hộ C2

Vị trí căn hộ

Thông tin chi tiết

VỊ TRÍ CH view 
Tầng 27
Diện tích tim tường 152,91 m2
Diện tích thông thủy 140,14 m2

 

 

Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng khách
Phòng ăn
Phòng tắm
Ban công

Phòng ngủ

Phòng bếp

Phòng khách

Phòng ăn

Phòng tắm

Ban công

Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng khách
Phòng ăn
Phòng tắm
Ban công
Thong ke

Menu